ingressen

Tillfällig larmövervakning med videoverifiering

Våra tillfälliga larmlösningar med videoverifiering är ett mer traditionellt larmsystem, baserat på rörelsedetektorer. Rörelsedetektorerna är utrustade med kameror som vid ett larm skickar kortare filmsekvenser till larmcentralen, vilket hjälper våra operatörer att sätta in rätt åtgärder snabbare. Det är dock inte en kameraövervakning i den bemärkelsen att våra larmoperatörer kan koppla upp sig mot kameran för övervakning.

Tillfällig larmövervakning med videoverifiering

Våra tillfälliga larmlösningar med videoverifiering är ett mer traditionellt larmsystem, baserat på rörelsedetektorer. Rörelsedetektorerna är utrustade med kameror som vid ett larm skickar kortare filmsekvenser till larmcentralen, vilket hjälper våra operatörer att sätta in rätt åtgärder snabbare. Det är dock inte en kameraövervakning i den bemärkelsen att våra larmoperatörer kan koppla upp sig mot kameran för övervakning.

Tillfällig larmövervakning med videoverifiering

Våra tillfälliga larmlösningar med videoverifiering är ett mer traditionellt larmsystem, baserat på rörelsedetektorer. Rörelsedetektorerna är utrustade med kameror som vid ett larm skickar kortare filmsekvenser till larmcentralen, vilket hjälper våra operatörer att sätta in rätt åtgärder snabbare. Det är dock inte en kameraövervakning i den bemärkelsen att våra larmoperatörer kan koppla upp sig mot kameran för övervakning.

Tillfällig larmövervakning med videoverifiering

Våra tillfälliga larmlösningar med videoverifiering är ett mer traditionellt larmsystem, baserat på rörelsedetektorer. Rörelsedetektorerna är utrustade med kameror som vid ett larm skickar kortare filmsekvenser till larmcentralen, vilket hjälper våra operatörer att sätta in rätt åtgärder snabbare. Det är dock inte en kameraövervakning i den bemärkelsen att våra larmoperatörer kan koppla upp sig mot kameran för övervakning.